top of page

Uluslararası Öğrenci Kabulü

Uluslararası Öğrenci Kabulü

Karadağ'da uluslararası bir öğrenci olarak eğitim almak isteyenler, belirli bir okula başvurmadan önce okulun kendine özgü kabul şartlarını kontrol etmelidir. Bu şartlara uyum sağlamak, kabul sürecinde avantaj sağlayacaktır.

Karadağ'da uluslararası öğrencilerin kabul şartlarının, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeylerine göre farklılık gösterdiğini belirtmek önemlidir. Aşağıda, her bir düzeyde kabul şartları hakkında bilgi veren bir yazı sunuyorum.
İlkokul Karadağ'da uluslararası bir öğrenci olarak ilkokula kabul edilmek istiyorsanız, aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekmektedir:

Oturma İzni: Karadağ'da eğitim almak isteyen tüm uluslararası öğrencilerin, geçerli bir oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir. Oturma iznini almak için, öğrencinin geçerli bir pasaporta sahip olması ve başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.
Veli Rızası: İlkokula kabul edilmek isteyen öğrencinin velisi veya yasal velisi, eğitim başvurusunda bulunmalı ve öğrencinin Karadağ'daki eğitim almasına izin vermelidir.
Sağlık Raporu: Öğrencinin sağlık durumunu kanıtlayan bir sağlık raporu sunması gerekmektedir. Genel bir sağlık kontrolünden geçmek ve doktor raporunu almak bu sürecin bir parçasıdır.
Ortaokul Karadağ'da ortaokula kabul edilmek isteyen uluslararası öğrenciler için, ilkokuldaki kabul şartlarına ek olarak aşağıdaki gereklilikler de bulunmaktadır:

Önceki Eğitim Belgeleri: Öğrencinin, önceki okulundan alınmış resmi transkript ve diplomanın kopyasını sunması gerekmektedir. Bu belgeler, öğrencinin eğitim seviyesini ve başarılarını doğrulamak amacıyla kullanılır.
Dil Yeterlilik Sınavı: Karadağ'da eğitim dilinin çoğunlukla Karadağca olduğunu unutmayın. Uluslararası öğrencilerin, dil yeterliliklerini göstermek için kabul sınavına veya dil sertifikasına girmeleri gerekmektedir.
Lise Karadağ'da lise seviyesinde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:

Transkript ve Diplomalar: Öğrencinin, liseye kabul için önceki okuldan aldığı transkript ve diplomanın kopyasını sunması gerekmektedir. Bu belgeler, öğrencinin akademik yeteneklerini ve başarılarını göstermektedir.
Dil Yeterlilik Testi: Karadağ'da lise eğitimi, çoğunlukla Karadağca veya Sırpça olarak verilmektedir. Bu nedenle, uluslararası öğrencilerin dil yeterliliklerini göstermek için bir kabul sınavına veya dil sertifikasına girmeleri gerekmektedir.
Giriş Sınavı: Bazı okullar, öğrencilerin akademik yeteneklerini ölçmek için yerel bir giriş sınavı düzenleyebilir. Bu sınav, öğrencilerin lise programlarına uygunluğunu değerlendirmek için kullanılmaktadır.
Üniversite Karadağ'da uluslararası öğrencilerin üniversiteye kabul edilmesi için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

Lise Diploması ve Transkript: Başvuran öğrencilerin, lise diplomasının ve öğrencinin akademik başarılarını gösteren transkriptin noter onaylı kopyalarını sunması gerekmektedir.
Dil Yeterlilik Belgesi: Karadağ'da üniversite eğitimi, genellikle Karadağca veya Sırpça olarak verilmekte olsa da, bazı programlar İngilizce olarak sunulmaktadır. Başvuran öğrencilerin, bu dillerden birinde yeterliliklerini gösteren bir dil sertifikası sunmaları gerekmektedir.
Kabul Sınavı: Üniversitenin taleplerine bağlı olarak, başvuran öğrencilerden bir kabul sınavına girmeleri istenebilir. Bu sınav, öğrencilerin akademik yeteneklerini ve uygunluğunu değerlendirmek için kullanılmaktadır.
Karadağ'da uluslararası bir öğrenci olarak eğitim almak isteyenler, belirli bir okula başvurmadan önce okulun kendine özgü kabul şartlarını kontrol etmelidir. Bu şartlara uyum sağlamak, kabul sürecinde avantaj sağlayacaktır.

bottom of page